தமிழ் முயக்கம் யின் அர்த்தம்

முயக்கம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு உடலுறவு.