தமிழ் முருகைக்கல் யின் அர்த்தம்

முருகைக்கல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (கடலோர நீர்ப் பகுதியில் காணப்படும்) ஒரு வகைச் சுண்ணாம்புப் பாறை.