தமிழ் முறுக்கு நூல் யின் அர்த்தம்

முறுக்கு நூல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இரு இழைகளைச் சேர்த்து முறுக்கி உண்டாக்கிய நூல்.