தமிழ் முறைப்பாடு யின் அர்த்தம்

முறைப்பாடு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு முறையீடு.

    ‘வார விடுமுறையில் வீட்டுக்கு வரும்போது அம்மாவின் முறைப்பாடு தாங்க முடியவில்லை’