தமிழ் முல்லா யின் அர்த்தம்

முல்லா

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    இஸ்லாமிய சட்டத்தில் தேர்ச்சிபெற்றவர்.