தமிழ் முலாம் யின் அர்த்தம்

முலாம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பொருள்களின் மீது தங்கம், வெள்ளி முதலிய உலோகங்களை உருக்கிப் பூசும் அல்லது அந்த உலோகங்களின் நிறம் கொண்ட வர்ணத்தை மெல்லிய படிவாகப் பூசும் பூச்சு.

  • 2