தமிழ் முள்வேலி யின் அர்த்தம்

முள்வேலி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முள் நிறைந்த கிளைகளால் அல்லது முள்கம்பியால் ஆன வேலி.