தமிழ் முளைக்கீரை யின் அர்த்தம்

முளைக்கீரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இளம் சிவப்பு நிறக் காம்புடைய சிறுசிறு இலைகளைக் கொண்ட கீரை வகை.