தமிழ் முளைப்பாரி யின் அர்த்தம்

முளைப்பாரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (திருமணம் போன்ற சடங்குகளில் வைக்கப்படும்) முளைவிட்ட நவதானியங்கள் நிறைந்த சிறு மட்பாண்டம்.

  • 2

    நவதானியப் பயிர்கள் நிறைந்த மட்பாண்டங்களை எடுத்துச்சென்று ஆறு, குளம் போன்றவற்றில் விடும் திருவிழா.

    ‘நாளைக்கு முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் முளைப்பாரி’