தமிழ் முள்ளந்தண்டு யின் அர்த்தம்

முள்ளந்தண்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு முதுகெலும்பு.

    ‘முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குகள்’