தமிழ் முழுமனதான யின் அர்த்தம்

முழுமனதான

பெயரடை

  • 1

    முழுமனத்தோடு; மனப்பூர்வமான.

    ‘முழுமனதான ஒத்துழைப்பு’