தமிழ் மூக்குக்கண்ணாடி யின் அர்த்தம்

மூக்குக்கண்ணாடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பார்வைக் குறையை ஈடுசெய்வதற்காக அணியும் கண்ணாடி.