தமிழ் மூக்குப்பொட்டு யின் அர்த்தம்

மூக்குப்பொட்டு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு சிறிய மூக்குத்தி.