தமிழ் மூஞ்சி யின் அர்த்தம்

மூஞ்சி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு முகம்.