தமிழ் மூடுபெட்டி யின் அர்த்தம்

மூடுபெட்டி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பனையோலையால் பின்னப்பட்ட மூடி போட்ட சிறிய பெட்டி.