தமிழ் மூத்திரம் யின் அர்த்தம்

மூத்திரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறுநீர்.