தமிழ் மூன்று யின் அர்த்தம்

மூன்று

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இரண்டு என்ற எண்ணுக்கு அடுத்த எண்.