தமிழ் மூர்த்தம் யின் அர்த்தம்

மூர்த்தம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு திருவுருவம்; விக்கிரகம்.

    ‘ஆனந்தத் தாண்டவ நடராஜ மூர்த்தம்’