தமிழ் மூர்த்தி யின் அர்த்தம்

மூர்த்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உயர் வழக்கு கடவுள்.

    ‘மும்மூர்த்திகளான பிரமன், விஷ்ணு, சிவன்’

  • 2

    திருவுருவம்; மூர்த்தம்.

    ‘நடராஜ மூர்த்தி’