தமிழ் மூலகம் யின் அர்த்தம்

மூலகம்

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    தனிமம்.