தமிழ் மூலஸ்தானம் யின் அர்த்தம்

மூலஸ்தானம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கோயிலில்) மூலவர் இருக்கும் பகுதி.