தமிழ் மெத்தென்று யின் அர்த்தம்

மெத்தென்று

வினையடை

  • 1

    மிருதுவாக.

    ‘தலையணை மெத்தென்று இருந்தது’