தமிழ் மெதுவடை யின் அர்த்தம்

மெதுவடை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உளுந்து மாவால் செய்யப்பட்ட வடை.