தமிழ் மென்பானம் யின் அர்த்தம்

மென்பானம்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு குளிர்பானம்.