தமிழ் மெய்யறிவு யின் அர்த்தம்

மெய்யறிவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காண்க: மெய்(ஞ்)ஞானம்