தமிழ் மெய்யாலும் யின் அர்த்தம்

மெய்யாலும்

வினையடை

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு உண்மையாகவே; நிஜமாகவே.

    ‘மெய்யாலும் சொல்கிறேன்’