தமிழ் மெய்யியல் யின் அர்த்தம்

மெய்யியல்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு தத்துவம்.