மெழுகு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

மெழுகு1மெழுகு2

மெழுகு1

வினைச்சொல்மெழுக, மெழுகி

 • 1

  (வீடு, நெற்களம் போன்றவற்றின் மண்தரையைச் சுத்தம் செய்யும் விதமாகச் சாணக் கரைசலால்) தேய்த்துப் பூசுதல்.

  ‘அடுப்பை மெழுகிக் கோலம் போடு’
  ‘வெள்ளிக்கிழமையானால் வெளித் திண்ணையையும் மெழுக வேண்டும்’
  ‘வீடு மெழுகுவதற்காகச் சாணியைக் கரைத்துக்கொண்டிருந்தாள்’

 • 2

  (கூடை, முறம் போன்றவற்றில் காணப்படும் சிறுசிறு இடைவெளிகளை அடைப்பதற்காகச் சாணக் கரைசல், காகிதக் கூழ் போன்றவற்றால்) பூசுதல்.

  ‘கூடை, முறம் எல்லாவற்றையும் மெழுக வேண்டும்’

மெழுகு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

மெழுகு1மெழுகு2

மெழுகு2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  கொழுப்பிலிருந்து அல்லது எண்ணெயிலிருந்து தயாரிக்கப்படுவதும் எளிதில் உருகுவதுமான பொருள்.

  ‘மெழுகு திட நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு மாறுவதற்கு வெப்ப ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது’
  ‘கச்சா எண்ணெயைச் சுத்திகரிக்கும்போது மெழுகு கிடைக்கிறது’
  ‘பாடலைக் கேட்டு மெழுகுபோல் உருகிவிட்டார்’