தமிழ் மொக்கு யின் அர்த்தம்

மொக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மொட்டு.

    ‘மல்லிகை மொக்குகள்’