தமிழ் மொந்தன் பழம் யின் அர்த்தம்

மொந்தன் பழம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தடித்த தோலை உடைய ஒரு வகை வாழைப்பழம்.