தமிழ் மொளி யின் அர்த்தம்

மொளி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு விரல் முட்டி.