தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர் யின் அர்த்தம்

மொழிபெயர்ப்பாளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மொழிபெயர்ப்பவர்.