தமிழ் மொழியாக்கம் யின் அர்த்தம்

மொழியாக்கம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மொழிபெயர்ப்பு.

    ‘நூலின் சில பகுதிகளை மொழியாக்கம் செய்திருக்கிறார்’