தமிழ் மேசைக்கத்தி யின் அர்த்தம்

மேசைக்கத்தி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு காய்கறி, ரொட்டி போன்றவற்றை நறுக்கப் பயன்படும் மெல்லிய சிறு கத்தி.