தமிழ் மேனகை யின் அர்த்தம்

மேனகை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (அழகில் சிறந்தவளாகக் கூறப்படும்) தேவலோகப் பெண்.