தமிழ் மேற்கு யின் அர்த்தம்

மேற்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சூரியன் மறையும் திசை.