தமிழ் மேற்கூரை யின் அர்த்தம்

மேற்கூரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மேல்தளம்.