தமிழ் மேலாக்கு யின் அர்த்தம்

மேலாக்கு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (பெண்கள் அணியும் ஆடையில்) மார்பை மறைக்கும் பகுதி.