தமிழ் மேலாடை யின் அர்த்தம்

மேலாடை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மேலாக்கு.