தமிழ் மேலாளர் யின் அர்த்தம்

மேலாளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (அலுவலகம், நிறுவனம், விற்பனை நிலையம் முதலியவற்றில்) முதன்மை நிர்வாகப் பொறுப்பு வகிப்பவர்; நிர்வாகத் தலைவர்.