தமிழ் மேலைக் காற்று யின் அர்த்தம்

மேலைக் காற்று

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மேற்கிலிருந்து வீசும் காற்று.