தமிழ் மேல் கோர்ட் யின் அர்த்தம்

மேல் கோர்ட்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கீழ்நீதிமன்றங்களிலிருந்து வரும் மேல்முறையீடுகளை விசாரிக்க அதிகாரம் பெற்ற நீதிமன்றம்.