தமிழ் மேளக்காரர் யின் அர்த்தம்

மேளக்காரர்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு தவில் வாசிப்பவர்.