தமிழ் மேஷம் யின் அர்த்தம்

மேஷம்

பெயர்ச்சொல்

சோதிடம்
  • 1

    சோதிடம்
    ஆடு என்னும் விலங்கைக் குறியீட்டு வடிவமாக உடைய முதல் ராசி.