தமிழ் மோடி மஸ்தான் யின் அர்த்தம்

மோடி மஸ்தான்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மோடி வித்தையைத் தொழிலாகக் கொண்டவர்.