தமிழ் மோதினார் யின் அர்த்தம்

மோதினார்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    மதரசாவில் பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்.