தமிழ் மோதிரம் யின் அர்த்தம்

மோதிரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரும்பாலும் தங்கத்தால் செய்து) விரலில் அணிந்துகொள்ளும் சிறு வளையம்.