தமிழ் மைக்கூடு யின் அர்த்தம்

மைக்கூடு

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு எழுதுவதற்கான மை ஊற்றிவைக்கப்பட்டிருக்கும் சிறிய புட்டி.