தமிழ் மைதுனம் யின் அர்த்தம்

மைதுனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு உடலுறவு; புணர்ச்சி.

    ‘மைதுனச் சிற்பங்கள்’