தமிழ் யன்னல் யின் அர்த்தம்

யன்னல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஜன்னல்.

    ‘யன்னலைத் திறந்துவை’